Ευκαιρίες καριέρας στα Public!

Υποβολή βιογραφικού

 • προσωπικά στοιχεία 1
 • γενικές πληροφορίες 2
 • εκπαίδευση 3
 • επαγγελματική εμπειρία 4
 • άλλες γνώσεις 5

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία προκειμένου να κάνετε αίτηση για τη θέση εργασίας. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Ενδιαφέρομαι για
Προσωπικά στοιχεία
Ναι Όχι
Ναι Όχι
Γενικές πληροφορίες
Σπουδές

Ξένες γλώσσες
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Επαγγελματική εμπειρία
(Επιτρέπονται αρχεία τύπου doc, pdf, rtf ή txt)
(Επιτρέπονται αρχεία τύπου doc, pdf, rtf ή txt)
Ευκαιρίες καριέρας στην Public!

Η αποστολή των βιογραφικών σας στοιχείων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων. Πριν μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας στοιχεία βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες όρους και συμφωνείτε με αυτούς. Εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφορίων.

Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγουμε
Η PUBLIC προβαίνει, στην απαιτούμενη συλλογή και επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων σας που παρέχετε μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας «Ευκαιρίες καριέρας» και της επισύναψης του βιογραφικού σας σημειώματος. Η PUBLIC μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση ( e-mail) ή/και διεύθυνση κατοικίας και εργασίας
 • Τηλεφωνικό αριθμό
 • Βιογραφικό σημείωμα

Σκοποί της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης που αναλαμβάνουμε να αξιολογήσουμε τα προσόντα και τις ικανότητες σας σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας που εσείς παρέχετε. Ειδικότερα η PUBLIC θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για:
 • τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε τα βιογραφικά σας στοιχεία με αίτηση για εργασία ή για άλλη όμοια θέση εργασίας που μπορεί να σας ενδιαφέρει
 • θέση εργασίας σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Olympia Group που ανήκει η PUBLIC
 • λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή/και ενημέρωση σας για επόμενα βήματα.

Παραλήπτες των Προσωπικών σας Δεδομένων
Τα δεδομένα που μας παρέχετε επεξεργάζονται από την PUBLIC για τους σκοπούς που ανωτέρω αναφέρονται και επιπλέον δύναται να κοινοποιηθούν και σε λοιπές εταιρείες του Ομίλου Olympia Group που ανήκει η PUBLIC. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η PUBLIC μοιράζεται από κοινού τα δεδομένα σας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προς άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (εκάστοτε εταιρεία του Ομίλου Olympia Group) και η χρήση των δεδομένων αυτών από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου θα υπόκειται στην πολιτική απορρήτου τους η οποία έχουμε διασφαλίσει ότι πληροί τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις με την δική μας Πολιτική Απορρήτου. Οι εταιρείες του Ομίλου Olympia Group μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας.

Περίοδος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την PUBLIC ή λοιπές τις εταιρείες του Ομίλου Olympia Group σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση η PUBLIC δεν διατηρεί τα βιογραφικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω των «Ευκαιριών Καριέρας» για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ετών. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το διάστημα αυτό, όλα τα στοιχεία της αίτησής σας και αυτά που προκύπτουν από την επεξεργασία της, διατηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.
Αποδέχομαι