Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα World Records Guinness.