Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Wild Ray.