Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Walton Francis.