Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Van Hoek Remko.