Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Stewart Maryon.