Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Stanhope Marsia.