Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Somerville Madeleine.