Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Sloan Tilton Rita .