Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Roboly, Dimitri.