Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Pinkerton Jeff.