Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Pease Allan, Pease Barbara.