Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ostrow Kim.