Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα O' Connell Fergus.