Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Nolte Dorothy Law.