Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Naipaul V S.