Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Muller Soni.