Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Mourão Sandie, Medwell Claire.