Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Moorey Teresa.