Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Merriam-Webster.