Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Meadors Kay.