Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Marcovich Marina, Jong Theresia-Maria.