Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Lee Caspar.