Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Lauster Ursula.