Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Lauster Peter.