Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Lancaster Jeanette.