Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Klimi Julia.