Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Kaplan Kalman J.,.