Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Jeffers Oliver, Winston Sam.