Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hulme Keri.