Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hodgson Philip.