Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hartzell Mary.