Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Harrison Alexandra M., M.D..