Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Harrison Alan.