Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Gunaratana Henepola.