Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Goldblatt Howard.