Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ghazal Michel.