Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Fleck - Bangert Rose.