Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Enright Amanda.