Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Dunton Trevor.