Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Cushnie John.