Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Cohen Cary.