Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Clua Guillem.