Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Cerier Leslie.