Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Brosche Heidemarie.