Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Braun Harald.