Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Blyton, Enid.