Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Birmant Julie.