Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Benoist Alain de.