Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Calliope , Paola Gribaudo.